'       

         


moje články, zamyšlení, tipy,
příběhy
, audionahrávky


článek Meduňka září 2019
  GNM aneb pochopením k uzdravení

  článek v odborném časopise
  Praktická gynekologie 1/2016

 

© 2013–2021 Inforlife.cz


Baví mě zkoumat život skrze
 obrazy, které nám ukazuje. Hrát si s představami, se sny a se slovy, 
učit se z knih, z přírody i z lidských příběhů a spřádat ze všech těchto nitek pavučinky moudrosti.
S úžasem sleduji, jak se mi s každým kouskem nabytého poznání otevírá další prostor nepoznaného.
Přitom neztrácím uvědomění, že tohle vše je iluzivní hra a dá se vstoupit za ni, za mysl, prostor a čas.

Ráda vás vezmu na chvíli do svého světa:

Ve svém světě potřebuji Svobodu – a dopřávám ji i ostatním.

Patří sem také jemnost, laskavost, krása, slzy i smích, odevzdání, smíření a naděje.

Ne pro mě důležité, aby mi lidé uvěřili, ale aby začali věřit sami sobě.

Namísto udílení rad plně naslouchám, pokládám otázky a vedu každého k vlastním odpovědím.

Nepřebírám za druhé zodpovědnost – naopak je vedu k jejich síle a k jejich zodpovědnosti.

Nenabízím prodej žádných preparátů, ani zázraky – jenom jiný pohled a jiné možnosti.

Proti vědě a medicíně nevystupuji – raději spolupracuji a věřím, že se naše cesty jednou setkají.

Předávám vše co vím, vše co umím, vše čím jsem, vlídně a laskavě, s plnou pozorností.

Důvěřuji sama sobě, důvěřuji lidem, důvěřuji Zemi, důvěřuji Životu a důvěřuji Bohu.

Moje činnost je podložena dlouholetou meditační a duchovní praxí.
  Plně však respektuji individuální cestu a názory každého ze svých klientů.

 

 

 

 Duše K: Germánská nová medicína

Adventní povídání 2019

Kongres Energie v životě 2019

  Festival Energie v životě