texty, články, rady, zamyšlení, příběhy

Duše K: O Germánské nové medicíně


článek v odborném časopise

Praktická gynekologie 1/2016


© 2013–2019 Inforlife.cz
Ochrana osobních údajů

Život je nekonečné tajemství a pouze člověk v sobě nese touhu poznat jeho smysl.
Pouze člověk má tu pozoruhodnou vlastnost, že se snaží tuto hádanku rozluštit.
Možná je právě toto hledání oním smyslem, který odpradávna hledáme.
Baví mě zkoumat život skrze obrazy, které nám ukazuje, hrát si s představami, 
učit se z knih, z přírody i z lidských příběhů a spřádat pavučinky moudrosti.
S úžasem sledovat, jak se s každým kouskem nabytého poznání otevírá další
prostor nepoznaného. Ráda vás vezmu na chvíli do svého světa...

Na mých kurzech a konzultacích je vítán každý, kdo přemýšlí o hlubším smyslu.
Kdo nechce být pouhou obětí, na kterou nemoc nebo určitá životní situace dopadla,
Kdo věří, že můžeme logicky pochopit, proč se nám věci dějí.
Kdo ví, že máme uvnitř sebe sílu a znalosti potřebné ke změně..
Kdo přijímá myšlenku, že realita je širší a člověk dokáže víc, než nás učili ve škole.
Nesnažím se, aby mi lidé uvěřili, ale aby začali věřit sami sobě
..
Nenabízím prodej žádných doplňků nebo preparátů, ani zázraky,
jen ráda ukazuji lidem jiný pohled a jiné možnosti.

Nevystupuji proti vědě a medicíně – naopak, vědců a lékařů si vážím, ráda 
s některými z nich spolupracuji a věřím, že se naše pohledy jednou setkají.

Při osobních konzultacích i na seminářích se snažím předávat maximun –
vše co vím, vše co umím, vše čím jsem, vlídně a laskavě, s plnou pozorností.
Včetně sdílení svých pochybností a nejistot, protože stále zjišťuji, kolik toho o životě nevíme...
I proto raději plně naslouchám, pokládám otázky a vedu každého k vlastním odpovědím.

Moje činnost je podložena dlouholetou meditační a duchovní praxí.
Plně ale respektuji individuální cestu a názory každého ze svých klientů.