Moto

Baví mě zkoumat život skrze obrazy, které nám ukazuje. Hrát si s představami, se sny a se slovy,
učit se z knih, z přírody i z lidských příběhů a spřádat ze všech těchto nitek pavučinky moudrosti.
S úžasem sleduji, jak se mi s každým kouskem nabytého poznání otevírá další prostor nepoznaného. Přitom neztrácím uvědomění, že tohle vše je iluzivní hra a dá se vstoupit za ni, za mysl, prostor a čas.

Ráda vás vezmu na chvíli do svého světa:

Ve svém světě potřebuji Svobodu – a dopřávám ji i ostatním.

Patří sem také jemnost, laskavost, krása, slzy i smích, odevzdání, smíření a naděje. 

Není pro mě důležité, aby mi lidé uvěřili, ale aby začali věřit sami sobě. 

Namísto udílení rad plně naslouchám, pokládám otázky a vedu každého k vlastním odpovědím. 

Nepřebírám za druhé zodpovědnost – naopak je vedu k jejich síle a k jejich zodpovědnosti. 

Nenabízím prodej žádných preparátů, ani zázraky – jenom jiný pohled a jiné možnosti. 

Proti vědě a medicíně nevystupuji – raději spolupracuji a věřím, že se naše cesty jednou setkají. 

Předávám vše co vím, vše co umím, vše čím jsem, vlídně a laskavě, s plnou pozorností. 

Důvěřuji sama sobě, důvěřuji lidem, důvěřuji Zemi, důvěřuji Životu a důvěřuji Bohu. 

Moje činnost je podložena dlouholetou meditační a duchovní praxí. 
Plně však respektuji individuální cestu a názory každého ze svých klientů.