Konzultace

Konzultace a terapie

Pro koho jsou vhodné

Pro toho, kdo chce pochopit příčinu své nemoci, spolupodílet se na léčení a uzdravit se.
Pro toho, kdo nečeká zázrak, ale snaží se nalézt pravdu sám v sobě, chce se učit a rozvíjet se.
Pro toho, kdo cítí, že není schopen určitou životní situaci, konflikt či trauma zpracovat sám.
Pro toho, kdo hledá průvodce určitým životním obdobím a laskavou podporu.

Poznámka: 
Každý by si měl svého terapeuta vybrat sám.
Vzájemné naladění, „stejná řeč“ a důvěra jsou totiž základem úspěchu terapie.

Průběh setkání

Hlavní součásti terapeutického setkání je rozhovor. Citlivě vedený, otevřený, ve vlídné bezpečné atmosféře. Velmi mi při rozhovorech s klienty pomáhá můj Genový klíč 13 –  Naslouchání a v Human Design téma Blízkosti a Intimity (59-6).  Lidé, třeba i úplně cizí, se mi běžně svěřují se svými problémy a starostmi a v mé přítomnosti se cítí bezpečně. Není tedy problém převést hovor i do velmi osobních rovin. Během rozhovoru dochází ke zklidnění, uvolnění zadržených pocitů, někdy se objeví i několik očistných slz…

Přesný popis terapie se uvést nedá, pracuji pokaždé trochu jinak, každý klient má „svoji vlastní terapii“. Uvedu jen ingredience, ze kterých se postup většinou skládá:

Naslouchání s plným přijetím
Nalezení příčiny nemoci podle pravidel Germánské nové medicíny
Návrat do situací, znovuprožití, uvědomování si pocitů v těle a jejich uvolňování
Přijetí, pochopení, odpuštění, progrese budoucnosti
Bioinformační techniky, imaginační a vizualizační postupy
Energetická a duchovní práce

Každá terapie končí předáním návodů, příp. i nahrávek, aby klient mohl dál pokračovat i sám, svým tempem.

Snažím se svým klientům co nejméně radit, spíše je vedu k vlastním odpovědím, k vlastním řešením a k převzetí zodpovědnosti za průběh léčení. Žádnému ze svých klientů nezakazuji nebo nevymlouvám metody klasické medicínské léčby, pro které se rozhodli a kterým věří. Dopřávám jim tím svobodu, na kterou jsem i já sama velmi citlivá. Další prioritou je pro mě terapeutické bezpečí.

PODMÍNKY A CENA KONZULTACE
Doba trvání 1–2 hodiny
Cena 1 hod – 1 500 Kč, 1,5 hod – 2 000 Kč, 2 hod – 2 500 Kč (včetně návodů a nahrávek pro osobní práci).
Další postup a pomoc na dálku dle domluvy pro vyvážení hodnoty této pomoci.

Faktura či platební doklad samozřejmostí, je možná platba na účet.

Pro klienty v krizových a těžkých životních situacích, kteří si nemohou dovolit platbu za konzultaci,
nabízím sezení zdarma nebo za symbolickou cenu.

Objednávky pouze mailem s krátkým popisem tématu, kterému se chcete věnovat:
info@inforlife.cz

Konzultace probíhají v Brně (viz Kontakt)

Mé semináře ani konzultace nenahrazují léčbu klasickými lékařskými metodami,
mohou však být jejich vhodným doplněním.