Human design

Human Design

Jednou z nejstarších knihoven moudrosti na naší planetě je starodávný čínský I-ťing, Kniha proměn. Stal se základem učení mnoha mystiků, alchymistů, filozofů, i předmětem současného bádání. Tím, co spojuje I-ťing s dnešní vědou, je „kouzelné“ číslo 64. 64 základních hexagramů I-ťingu představuje základních 64 archetypálních projevů lidského vědomí a také počet kodonů v lidské DNA. Z těchto souvislostí vycházejí dva moderní, vzájemně se doplňující systémy k hlubokému sebepoznání a následné proměně člověka – Human Design a Genové klíče.

Human Design je logický systém, který nám pomáhá porozumět našemu životu. Mapa našeho designu je obrazem nás samých. Náš design nám odhalí, kým skutečně jsme, a odkryje nám naše vrozené kvality i omezení, silné a slabé stránky, talenty a dary. Human design nám ukáže, jak se znovu napojit na přirozenou moudrost našeho těla, naši vnitřní autoritu, na kterou se můžeme spolehnout při svém rozhodování. Ukáže nám, jak využívat strategii našeho typu a jak žít jako originální lidská bytost podle své vnitřní autority. Mapa našeho designu se vypočítá na základě postavení Slunce, Měsíce a planet sluneční soustavy v čase našeho narození.

Human Design není jen velice přesná forma sebepoznání – vede nás k tomu, abychom poznali svoji jedinečnost a skrze ni plně respektovali i jedinečnost druhých. Human design nás nevede k tomu, abychom měnili své životy – ale abychom poznali sami sebe a začali své životy plně prožívat. Učí nás, abychom byli sami sebou a nesnažili se být „vším pro všechny“. Postupně docházíme k tomu, že energetické vlohy a kvality, které nemáme sami, mají lidé kolem nás, a pokud žijeme v souladu se svou strategií a autoritou, tak nám je vhodně doplňují. Žití svého designu a respektování designu druhých je základem nového modelu soužití lidské společnosti.

Více o Human design najdete na těchto odkazech:
Klíče k životní proměně – Human design
Klíče k pochopení dítěte 

Máte-li zájem, můžeme se setkat nad vaší mapou Human designu,
případně nad mapami rodiny, tedy rodičů a dětí.