Terapie emočních traumat

Terapie emočních traumat

Každý člověk v životě zažívá celou řadu traumatických událostí různé intenzity. Neexistuje měřítko pro to, jakou situaci můžeme označit slovem trauma. Traumatem nemusí být velká událost, nehoda, krize. Traumatem může být každá situace, která spustí lítost, naštvání, strach, pocity osamocenosti, bezradnosti, bezmoci… vlastně každá situace, která nás vyvede z prostoru vnitřního klidu, kdy se realita odchýlí od našich přesvědčení. Trauma může někdy způsobit jedno jediné slovo. A co je pro jednoho člověka běžnou banalitou, může být pro druhého hluboce zraňujícím prožitkem.

Trauma nikdy neběží jenom na rovině psychiky, tedy v naších myšlenkách a emocích, ale projevuje se rovněž v těle jako určité stažení, napětí, zatnutí svalů, tlak. A právě tyto tělesné vjemy běží po vnitřních signálních drahách k mozku a mozek zpětně posílá impulsy a energii k reakci. Pokud tuto reakci neprovedeme nebo nedokončíme, zůstává tato energie zadržená a dává nazpátek mozku zprávu o tom, že situace stále není vyřešená. Tak trochu začarovaný kruh. Navíc tento enegetický vtisk funguje jako jakási paměťová stopa, se kterou následně rezonují budoucí prožitky podobného charakteru. Nestačí proto zpracovat událost na rovině mentality, tedy pochopit ji. Nestačí uklidnit emoce nebo odpustit. Je potřeba vnést klid a smíření i do fyzického těla, do našich buněk.

Pracujeme při terapiích s uvolňováním „paměti těla“ velmi často a přijde mi mnohdy až neuvěřitelné, jaké příběhy lidská těla vyprávějí. Vracíme-li se k nějaké minulé situaci – nejčastěji k té, která byla vyhodnocena jako biologický konflikt (viz Germánská nová medicína a její zákonitosti) a spustila program nemoci – nechám klienta naladit se na tuto situaci a vnímat v ní především své tělo a jeho tichou řeč. Vnímá různé tlaky a stažení a v nich konkrétní neprojevené emoce. 

Vedu-li klienta příběhem, který vypráví jeho tělo, hodně mi pomáhá schopnost propojit se s ním na takové úrovni, že jeho prožitky pociťuji v jemné podobě na svém těle, naskakují mi pojmenování pocitů a emocí, vnímám proces uvolňování a zklidňování a svým prožitkem ho harmonizuji.

Po uvolnění tělesných záznamů prožitých situací provázím klienta naladěním těla na prožitky harmonických frekvencí klidu, důvěry, bezpečí, smíření – především prostřednictvím slov, která nechává procházet tělem, imaginační prací a laděním na vyšší úrovně sebe samého.