Germánská nová medicína

Germánská nová medicína

Germánská nová medicína je komplexní medicínský systém založený na přírodovědeckých zákonech. Vychází důsledně ze zákonitostí, nikoli z hypotéz a statistik. Je to věda, která vnímá člověka jako neoddělitelný systém psychika-mozek-orgány. Tento ucelený pohled umožňuje identifikovat příčinu onemocnění, nastínit jeho průběh a formu přístupu k jeho řešení.

Objevitelem těchto zákonitostí a tvůrcem metody je Dr. Ryke Geerd Hamer, objevení se datuje do 70.–80. let 20. století v Německu. Dr. Hamer pracoval dlouhá léta podle pravidel oficiální medicíny – a to až do chvíle, kdy ho postihla rodinná tragédie (úmrtí syna) a následně vlastní zhoubné onemocnění. Od tohoto okamžiku začal sledovat u svých pacientů souvislosti mezi životními událostmi a fyzickými nemocemi a postupně vypracoval velice přesný systém k určování příčin nemocí. Dr. Hamer postupně identifikoval pět biologických zákonů, podle kterých organizmus reaguje na prožívané situace. Došel k tomu, že každá nemoc je pouze biologickou odpovědí na vnější podněty, nikoliv náhoda nebo osud. Kromě definice přesných spouštěčů onemocnění nám jeho systém umožňuje rozlišit akutní a hojivé fáze nemocí, stanovuje roli virů a bakteríí, ukazuje souvislosti mezi zárodečnými listy, ze kterých orgány pocházejí, a typologií reakčních událostí atd. Dr. Hamer nikdy nevystupoval proti klasické medicíně, naopak se dlouhá léta snažil, aby byly jeho poznatky do systému oficiální medicíny včleněny. Tato snaha bohužel vyzněla naprázdno, přestože tisíce vyléčených případů dokazují všeobecnou platnost těchto zákonů.

Germánské nové medicíně se věnuji od roku 2008, intenzivně od roku 2011.
Mým školitelem Germánské nové medicíny je Mgr. František Nagy ze Slovenska.
Dalším zdrojem je web Caroline Markolin, kniha Summary Of The New Medicine
a řada překladů výukových textů Dr. Hamera.
Na konci roku 2018 jsme o Germánské nové medicíně natočili besedu s Jardou Duškem: