Genové klíče

Genové klíče

Jednou z nejstarších knihoven moudrosti na naší planetě je starodávný čínský I-ťing, Kniha proměn. Stal se základem učení mnoha mystiků, alchymistů, filozofů, i předmětem současného bádání. Tím, co spojuje I-ťing s dnešní vědou, je „kouzelné“ číslo 64. 64 základních hexagramů I-ťingu představuje základních 64 archetypálních projevů lidského vědomí a také počet kodonů v lidské DNA. Z těchto souvislostí vycházejí dva moderní, vzájemně se doplňující systémy k hlubokému sebepoznání a následné proměně člověka – Human Design a Genové klíče.

Genové klíče (Gene Keys) pro mě osobně znamenají tu nejhlubší cestu vnitřního poznání, pochopení a přijetí sebe samých. Cesta jednotlivými sekvencem Zlaté stezky Hologenetického profilu vede každého podsvětím jeho Stínů (tedy skrze vědomé i nevědomé strachy, které nás ukotvují v pozici oběti) k následnému objevení nejsilnějších osobních Darů a ukazuje v podobě Siddhi světlo budoucího vývoje lidského vědomí. Zlatou stezku tvoří celkem tři části, zvané sekvence. První z nich, Sekvence Aktivační, popisuje cestu k projevení čtyřech nejsilnějších darů, které byly vtisknuty individuálně do naší genetiky. Sekvence Venuše se týká našich emocí a vztahů, hodně souvisí s tzv. vtiskováním v prvních třech sedmiletích našeho života a v těhotenství. Sekvence Perly nás provede cestou k uplatnění našich darů ve světě a k prosperitě.

Oficiální stránky Genových klíčů:  www.genoveklice.cz a www.genekeys.com

 

Více o Genových klíčích najdete na tomto odkaze:
Klíče k životní proměně – Gene Keys

Budete-li chtít, můžu vás s principy Genových klíčů stručně seznámit a předat odkazy na knihy a další materiály. 
Putování Zlatou stezkou vašeho Hologenetického profilu je však už vaše osobní cesta.