O mně

Baví mě zkoumat život skrze obrazy, které nám ukazuje. Hrát si s představami, se sny a se slovy,
učit se z knih,z přírody i z lidských příběhů a spřádat ze všech těchto nitek pavučinky moudrosti.
S úžasem sleduji, jak se mi s každým kouskem nabytého poznání otevírá další prostor nepoznaného.
Přitom neztrácím uvědomění, že tohle vše je iluzivní hra a dá se vstoupit za ni, za mysl, prostor a čas.

Ráda vás vezmu na chvíli do svého světa:
Ve svém světě potřebuji Svobodu – a dopřávám ji i ostatním. 
Patří sem také jemnost, laskavost, krása, slzy i smích, odevzdání, smíření a naděje. 
Není pro mě důležité, aby mi lidé uvěřili, ale aby začali věřit sami sobě. 
Namísto udílení rad plně naslouchám, pokládám otázky a vedu každého k vlastním odpovědím. 
Nepřebírám za druhé zodpovědnost – naopak je vedu k jejich síle a k jejich zodpovědnosti. 
Nenabízím prodej žádných preparátů, ani zázraky – jenom jiný pohled a jiné možnosti. 
Proti vědě a medicíně nevystupuji – raději spolupracuji a věřím, že se naše cesty jednou setkají. 
Předávám vše co vím, vše co umím, vše čím jsem, vlídně a laskavě, s plnou pozorností. 
Důvěřuji sama sobě, důvěřuji lidem, důvěřuji Zemi, důvěřuji Životu a důvěřuji Bohu. 
Moje činnost je podložena dlouholetou meditační a duchovní praxí. 
Plně však respektuji individuální cestu a názory každého ze svých klientů.