Dvacáté století bývá někdy nazýváno "stoletím informací". Znamená to nejenom rozvoj informačních technologií a jejich zapojení do nejrůznějších oblastí vědy i běžného života, ale také exponenciální nárůst množství informací, které jsou lidstvu dostupné. Nikdy v novodobé historii nepřijímali lidé tolik informací a nemuseli na ně nějakým způsobem reagovat ať už aktivitou, nebo emocemi a myšlenkami. Toto je stinnou stránkou našeho informačního věku, protože naše mysl má čím dál tím méně možností pro "vypnutí" a regeneraci. Důsledkem je zvýšená míra stresu, nervozita, předráždění, vyčerpání, únava, nespavost a další následné projevy na psychice, fyzickém zdraví i v mezilidských vztazích.

Systém INFORMIND vás postupnými a poměrně nenáročnými kroky vede k péči o vlastní mysl, a to jednak formou zklidnění a tzv psychohygieny, ale současně dává návody, jak posílit jednotlivé režimy jejího fungování. Hlavním cílem tohoto programu je, aby stavy jako Stres, Vyčerpání, Nervozita, Nespavost, Nesoustředěnost, Konflikty postupně vymizely ze života jeho účastníků.
Program
INFORMIND vychází z mé dlouholeté praxe při vedení skupinových kurzů a seminářů i při osobních konzultacích.
Spojuje v sobě
poznatky moderní neurovědy o režimech fungování lidské mysli a staletími ověřené principy na rozvoj a podporu těchto jednotlivých režimů.

Základní program je tvořen deseti dvou- až tříhodinovými bloky ideálně s týdenními rozestupy Individuálně je možné domluvit jiný časový režim, víkendové semináře atd.

Každý blok obsahuje část teoretickou, zaměřenou na jednotlivá z uvedených témat:
• režimy fungování lidské mysli
• myšlenkový automatismus, jeho výhody a nástrahy
• soustředění a koncentrace
• intuice a kreativita
• umění nemyšlení
• psychohygiena
• vznik a kontrola emocí, emoční schémata
• rozhodovací strategie
• mysl, emoce a jejich přímý vliv na fyzické zdraví
• důležitá slova: empatie, vděčnost, přijetí

Stěžejní částí je nácvik praktických technik a cvičení zaměřených na:
• trénink všímavosti
• trénink koncentrace
• trénink intuice
• trénink nemyšlení
• trénink spojení mysl-tělo

Program je vhodný pro jednotlivce i skupiny, především pro firemní týmy přímo na pracovišti.