Příklady z terapeutické praxe

článek v časopise Praktická gynekologie 1/2016,
vydavatelství Facta Medica

         Texty, zamyšlení, rady, tipy....

 

Jak je možné, že lidé létají do kosmu a potápějí se do hlubin oceánů a přitom neznají sami sebe, nemají ve svých rukou své zdraví a životní okolnosti? Proč se navzdory mnoha objevům a vynálezům usnadňujícím život lidé dnes necítí šťastněji a radostněji?

Na mých kurzech a konzultacích je vítán každý, kdo přemýšlí o tom, že to může být jinak. Kdo nechce být pouhou obětí, na kterou nemoc nebo určitá životní situace dopadne, Kdo věří, že můžeme logicky pochopit, proč se nám věci dějí, a že máme v sobě sílu s tím něco dělat. Kdo přijímá myšlenku, že realita je širší a člověk dokáže víc, než nás učili ve škole. Nesnažím se, aby mi lidé uvěřili, ale aby začali věřit sami sobě..
Nenabízím prodej žádných doplňků nebo preparátů, ani zázraky, jen ráda ukazuji lidem jiný pohled a jiné možnosti.
Nevystupuji proti vědě a medicíně – naopak, vědců a lékařů si vážím, ráda s některými z nich spolupracuji a nikomu nerozmlouvám cestu klasické léčby. Postupy, které používám, můžou i klasickou léčbu podpořit a usnadnit.

Při své práci se opírám především o dva moderní léčebné přístupy. Systém Germánské mové medicíny dokáže přesně definovat spouštěče nemocí, i těch nejzávažnějších, a současně ukazuje cestu k jejich vyřešení a odstranění. Speciální Bioinformační postupy umožňují každému podílet se aktivně a účinně na sebeuzdravujících a regeneračních procesech. Tyto dva základní přístupy doplňuji řadou dalších metod, ať už je to Human design a Gene Keys pro hluboké sebepoznání a nastínění možnosti osobnostního vývoje, Cesta pro řešení emočních bloků, Regresní terapie pro řešení hluboko uložených problémů, postupy pro práci s Emocemi, dále metody pro  Přijetí Odpuštění disharmonických situací a další.

Při terapeutických sezeních i na kurzech se snažím předávat maximun – vše co vím, vše co dokážu, vše čím jsem. Včetně sdílení svých pochybností a nejistot, protože stále zjišťuji, kolik toho o životě nevíme... I proto raději plně naslouchám, dávám otázky a vedu každého k vlastním odpovědím.

Moje činnost je podložena dlouholetou meditační a duchovní praxí. Plně ale respektuji individuální cestu a názory každého ze svých klientů.

 

© 2013–2017 Inforlife.cz