TERAPIE

Přicházejí za mnou lidé, kteří jsou nemocní a chtějí získat jiný pohled, než jim nabízí klasická medicína, chtějí pracovat na svém uzdravení.

Přicházejí za mnou lidé, kteří cítí, že nejsou určitou životní situaci, konflikt či trauma schopni zpracovat sami.

Přicházejí za mnou lidé, kteří se chtějí vyznat sami v sobě, kteří se chtějí učit a rozvíjet se.

To všechno jsou situace, kdy je vhodné požádat o pomoc terapeuta. Třeba jen proto, aby člověk našel odpověď sám v sobě. Existuje řada přístupů a metod a může být obtížné se v nich zorientovat. Každý by si ale měl svého terapeuta vybrat sám.
Je to má opakovaná zkušenost – když přijdou lidé motivovaní jen přáním svých blízkých, málokdy mluvíme stejnou řečí.
Vzájemné naladění a důvěra jsou přitom základem úspěchu terapie.

Hlavní součásti terapeutického setkání je rozhovor. Citlivě vedený, otevřený, ve vlídné bezpečné atmosféře. Velmi mi při rozhovorech s klienty pomáhá můj Genový klíč 13 –  Naslouchání a v Human Design téma Blízkosti a Intimity (59-6). Lidé, třeba i úplně cizí, se mi běžně svěřují se svými problémy a starostmi a v mé přítomnosti se cítí bezpečně. Není tedy problém převést hovor i do velmi osobních rovin. Během rozhovoru dochází ke zklidnění, uvolnění zadržených pocitů, někdy se objeví i několik očistných slz...

Přesný popis terapie se uvést nedá, pracuji pokaždé trochu jinak, každý klient má „svoji vlastní terapii“. Uvedu jen ingredience, ze kterých se postup většinou skládá.
• naslouchání s plným přijetím
• nalezení příčiny nemoci podle pravidel
Germánské nové medicíny
• návrat (rychlá regrese) do konfliktní situace, uvědomování si pocitů v těle a jejich uvolňování
• přijetí, pochopení, pohled na situaci opačným pohledem, odpuštění
• imaginační a vizualizační postupy
• Cesta (Brandon Bays) nebo její zkrácená verze
bioinformační technologie – nácvik cílených léčebných postupů
• energetická a duchovní práce

Každá terapie končí předáním návodů, příp. i nahrávek, aby klient mohl dál pokračovat i sám, svým tempem. 
Snažím se svým klientům co nejméně radit, spíše je vedu 
k vlastním odpovědím, k vlastním řešením a k převzetí zodpovědnosti za průběh léčení. 
Dopřávám jim tím
 svobodu, na kterou jsem i já sama velmi citlivá.
Další prioritou je pro mě 
terapeutické bezpečí.


INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Doba trvání 1–2 hodiny, cena 1 000 Kč/1 hodinu (včetně návodů a nahrávek pro osobní práci)
Další postup a pomoc na dálku dle domluvy pro vyvážení hodnoty této pomoci.
Terapie probíhají v Brně (viz Kontakt). V některých případech je možná též komunikace telefonem nebo skype.
Pro klienty v krizových a těžkých životních situacích, kteří si nemohou dovolit platbu za konzultaci, nabízím sezení zdarma nebo za symbolickou cenu.

HUMAN DESIGN a GENE KEYS (Genové klíče) – konzultace a výklady

Příklady z terapeutické praxe a další podrobnější kazuistiky

článek v časopise Praktická gynekologie 1/2016, vydavatelství Facta Medica

Mé semináře ani konzultace nenahrazují léčbu klasickými lékařskými metodami, můžou však být jejich vhodným doplněním nebo v některých případech alternativou. V žádném případě nevystupuji proti lékařům - řadu z nich osobně znám a vím, že dělají svoji práci poctivě a obětavě. K systému oficiální medicíny a politice pharma-firem však řadu výhrad mám.