Příklady z praxe

Uvádím zde několik případů ze své praxe – chci na nich ukázat, jakým způsobem jsem s klienty pracovala a jakým způsobem spolupracovali oni.  
Neberte to, prosím, jako chlubení nebo předvádění :-) Mám samozřejmě i případy méně úspěšné – ale ani ty neoznačuji za prohru, často u nich alespoň k nějaké úrovni pochopení nebo posunu došlo, jsou součástí účení mého I klientova. Úspěšné případy uvádím hlavně jako ukázku možností, které máme... aneb jak říká jeden moudrý zákon: "Dokáže-li něco jeden z nás, můžou to dokázat všichni".

Konkrétní kazuistiky a příklady z praxe, kromě níže uvedených, budu postupně uvádět v této rubrice:
Z praxe

Paní cca 60 let, po operaci nezhoubného nádoru v mozku. Nepřišla se léčit, chtěla jen pochopit proč nemoc vznikla a co může udělat pro zabránění recidivě. Podle pravidel Nové medicíny se neděje v mozku nic, aniž by probíhaly nějaké procesy v těle. Po dotazu paní uvedla, že "pouze"  více než 10 let trpěla bolestí levého ramene. Nádor v mozku byl lokalizován přesně v místě, kde je podle mapy Nové medicíny ovládací centrum levého ramene (na pravé hemisféře, kousek nad uchem). Zajímavá byla informace, že ihned po odoperování nádoru ustala tato dlouholetá bolest v rameni. Následně jsme pátraly po tom, co předcházelo vzniku bolesti – odpovídat tomu měl dlouhodobý konflikt ztráty sebeúcty ve smyslu "nejsem dost dobrá". Paní konflikt přesně potvrdila, došlo k němu po náhlém propuštění z dlouholetého zaměstnání v kombinaci s nemožností najít novou vhodnou práci. Následně jsme pracovaly s tématy sebeúcty a strachů, po delší době potvrzeno, že úspěšně.

Kontaktoval mě mladý muž, majitel šestiletého psa pitbula. Pes postupně přestával jíst a pohybovat se, kulhal na přední levou nohu a po několika dnech nebyl schopen jídla ani pohybu, jen ležel. Podle rtg snímku byl diagnostikován – nezávisle dvěma veterináři – osteosarkom (agresivní zhoubný nádor) ramenního kloubu a navržena amputace celé končetiny a chemoterapie. Podle Nové medicíny je známo, že blízká domácí zvířata (psi, kočky) můžou na svých tělech prožívat konflikty svých majitelů (stejně jako malé děti můžou prožívat problémy svých rodičů). Osteosarkomu odpovídá velice silný konflikt ztráty sebúcty – a po rozhovoru muž sám řekl, že v tomto období absolutně pohrdá sám sebou, svým tělem i svým životem. A pochopil, že si jsou se svým psem natolik blízcí, že pes jeho konflikt převzal. Naučila jsem tohoto mladého muže dva bioinformační postupy, které pro psa opakovaně prováděl, navíc se mu snažil vysvětlit, že jeho problémy prožívat nemusí (omlouvám se těm, kdo nevěří v takovou možnost komunikace se zvířaty). Já jsem se psem opakovaně pracovala informačně podle fotografie na dálku. Léčba probíhala až zázračně - po hodině pes vstal a snědl piškot, druhý den už opatrně chodil kolem domu a začínal jíst. Ještě několik dní na nohu nenašlapoval, ale postupně ji cca během měsíce začal zatěžovat. Doporučila jsem pokračovat v informačních postupech, dodávat vápník a být co nejvíc s ním. Více než čtyři roky od diagnózy je pes v pořádku..

Paní 70 let, větší karcinom slinivky a 12 metastatických ložisek v játrech (sono, CT, biopsie). Vzhledem k věku pacientky, nemožnosti operativního řešení a nízké pravděpodobnosti úspěchu chemoterapie, v souladu s přáním nemocné, bylo navrženo prozatím jen pravidelné sledování. Ke slinivce se vztahuje konflikt "nechutného sousta", nemožnost přijmout nějakou nechutnou situaci v rodině nebo na pracovišti. Konflikt jsme při rozhovoru našly a zcela jistě byl ještě aktivní. K jeho přijetí a pochopení došlo zvláštní souhrou okolností díky mému osobnímu příběhu. Paní vše pochopila a přijala a projevila veliké odhodlání vzít uzdravení do svých rukou. Naučila jsem ji několik bioinformačních postupů, které pravidelně prováděla, já souběžně dělala některé postupy opakovaně na dálku.
Po 6 týdnech na kontrolním utz bylo konstatováno, že se růst nádoru zcela zastavil a z 12 mestastáz je jen 7 a nemají již plně ohraničené okraje, jakoby se rozplývají. Po dalších 4 měsících byla jaterní ložiska rozpuštěná a zmizel i primární nádor ze slinivky. V játrech zůstal jeden stabilní objekt zřejmě staršího původu (nejednalo se o metastázu).

Muž 55 let, po zvýšené námaze prudká bolest kolene. V tomto případě nebyl důvod ke hledání spouštěče bolesti  (pravidla Nové medicíny se nevztahují na mechanická poškození). Začala jsem informačně pracovat s kolenem, ale samovolně mě to navedlo k práci s ovládacím bodem kolene v mozku (na opačné hemisféře, v zadní části hlavy). Efekt byl skoro okamžitý, snížení bolesti o cca 80 %. Podobný postup, přes ovládací centrum v mozku, používám od té doby poměrně často, i při dálkové pomoci.

Paní 50 let, větší cysta na vaječníku. Podle Nové medicíny jsou i vaječníky spojeny se sebeúctou – a reagují ve smyslu zvýšení své činnosti buď pro zplození potomka (např. po jeho ztrátě), nebo pro zvýšení produkce ženských hormonů (když si žena připadá málo ženská, málo výkonná, málo mladá atd). Při rozhovoru paní uvedla, že si opravdu připadá "málo mladá", protože si hledá nové zaměstnání a její věk je velikou překážkou. Po pochopení souvislostí a následné informační léčbě se cysta cca do týdne úplně ztratila.

 Muž 60 let, karcinom prostaty. Podle Nové medicíny jsme hledali konflikt "ztráty sousta", přesněji ztráty mužské pozice, sesazení z postu vůdce smečky atd. Většinou to bývají důsledky sexuálního selhání, stárnutí, ztráty zaměstání (selhal živitel rodiny) atd. V tomto případě byl konflikt trochu netypický a došli jsme k němu až po delším rozhovoru. Příčinou bylo vleklé onemocnění mladé fenky, kterou rodina vlastnila - i přes množství vyšetření se nepodařilo odhalit příčinu a fenka musela být utracena, z čehož měl její majitel dlouhý konflikt a neustálý pocit, že jako "vůdce smečky" naprosto selhal. Pracovali jsme s konfliktem a podařilo se ho dovést do stadia přijetí a pochopení. Podle Nové medicíny by v tu chvíli mělo začít odbourávání nádorové tkáně, což je ale v této vrstvě orgánů problematické a v tomto případě nenastalo. Růst nádoru se ale zastavil. Vysvětlila jsem pánovi mechanismus vzniku metastáz podle Nové medicíny, aby se jich mohl vyvarovat (metastázami je označuje klasická medicína, podle NGM jsou to pouze projevy dalších konfliktů, převážně iatrogenních - tzn. ze sdělení diagnózy). Po cca 3 měsících klidového stavu jsme se dohodli na operačním odstranění bez jakékoliv návazné léčby (chemo, ozařování). V současné době je muž 6 let po operaci v pořádku.

 Žena 45 let, karcinom prsu. Paní byla již  po operaci a byla rozhodnutá podstoupit jakoukoliv navrženou léčbu (chemoterapie, ozařování) – za mnou přišla jenom pro náhled na příčinu nemoci a radu, co by mohla dělat proti rozvoji metastáz. Podle Nové medicíny s nemocí souvisel konflikt "postarání se, neschopnosti se postarat", s přihlédnutím k pravidlům laterality ve vztahu k potomkovi. Konfliktní situaci se nám podařilo najít a vzhledem k tomu, že již pominula, stačilo ji vysvětliti a pochopit. Vysvětlila jsem také mechanismy vzniku metastáz (viz výše). Paní dokončila léčbu a je 5 let po jejím ukončení v pořádku.
Podobných případů jsem měla víc, stačilo pochopení a nerozvinutí dalších konfliktů a několik let po klasické léčbě jsou všechny pacientky bez recidivy.

V červnu 2014 mě navštívil muž, 57 let. Od svých 30 let, tedy po dobu 27 let, je indikován jako pacient na kardiologii. Po infarktu myokardu v roce 1988 a následné operaci dvojitého aortokoronárního bypassu byl jeho stav stabilizovaný a vedl zcela normální život. V roce 2008 došlo u něho k zástavě srdce, a poté mu byl implantován defibrilátor.Na podzim 2013 proběhla opětovná zástava srdce a od té doby došlo ke značné snížení výkonnosti srdce a k nástupu častých arytmií, které vedly ke kolapsovým stavům a hospitalizacím v nemocnici. Lékaři tohoto pacienta na jaře 2014 navrhli jako kandidáta na transplantaci srdce. V této situaci se rozhodl požádat mě o pomoc, jestli je možné alespoň zastavit progresi srdečního onemocnění. Během tří návštěv jsme pracovali s některými bioinformačními technologiemi zaměřenými na srdce, on se je naučil a začal s nimi intenzivně pracovat samostatně doma. Zpočátku jsem mu několikrát pomáhala i já na dálku.Již během jednoho měsíce po první návštěvě se snížil počet arytmií a jejich intenzita.Lékaři pana Zdeňka stále nechávají zařazeného mezi chronická srdeční selhání. Ale nyní, v dubnu 2015, on sám může svědomitě prohlásit, že se arytmie sice stále objevují, ale méně často a jsou slabší. Zcela na 100 % vymizely stavy, které vedly k srdečnímu kolapsu, což považujeme za veliký pokrok.U tohoto případu bych zdůraznila velikou osobní snahu. Od první návštěvy každodenně, pravidelně 2x denně po dobu 30 min., používá některé z doporučených bioinformačních technologií.

Paní 48 let ke mně dochází od roku 2010, kdy byla po operační léčbě rozsáhlého karcinomu jater,následně s dvěma metastatickými recidivami. Od té doby společně udržujeme její zdravotní stav v normě. Na jaře 2014 začaly silné bolesti na levé straně hrudníku, byla jí provedena scintigrafie (nukleární vyšetření) a na 5. a 7. žebru byly zjištěny patologické změny..Vzhledem k předchozí diagnóze zhoubného nádoru bylo samozřejmě podezření na kostní metastázy. Při osobním setkání jsme společně našly emoční konflikt, který spustil změny na žebrech, jednalo se o silný konflikt ztráty sebeúcty (podle pravidel Germánské nové medicíny MUDr. Hamera). Dále jsme společně provedly několik bioinformačních technologií. Některé z nich se paní naučila a opakovala je samostatně doma, já jsem několikrát pracovala na dálku. Na konci června bylo provedeno CT vyšetření a na něm se ukázaly pouze nevýznamné změny vypadající jako obnovující se tkáň po úraze..Při dalším CT vyšetření v prosinci 2014 byl nález v pořádku, po dalších 3 letech je nadále vše v pořádku..

Muž 53 let, diagnostikována idiopatická trombocytopenie, s poklesem hodnoty krevních destiček ke kritické hodnotě kolem 1 tisíce (norma je 150–400 tis). Pán mě navštívil po 3 měsících intenzivní léčby infuzemi a injekcemi, kdy se nedařilo hodnoty dostat nad 3 tisíce. Podle principů Nové medicíny jsme našli spouštěcí konflikt typu ztráty sebeúcty, zde v souvislosti s problémy, které prožívá jeho dítě (tedy symbolicky "jeho krev"). Dále jsme pracovali s bioinformačními postupy - tři z nich vykonával pán samostatně doma, já jsem pracovala opakovaně na dálku složitějšími postupy. Po týdnu se hodnoty dostaly na 8 tisíc, za další dva týdny na 40 tisíc a po pěti týdnech do normy, na hodnotu 200 tisíc.