KURZY A SEMINÁŘE

Pravidelné meditační podvečery Brno – sudá pondělí od 18 do 20 hodin v budově Špalíčku, příští setkání 5. března 2018

Všechny tváře ženy

Brno

sobota 24. února 2018

volná místa – letáček TADY

Přes stíny k darům – 2. část

Pardubice

neděle 4. března 2018

uzavřená skupina

Vnitřní dítě

Pardubice

sobota 24. března 2018

volná místa - letáček TADY

Germánská nová medicína

Brno

sobota 7. dubna 2018

 volná místa - letáček TADY

Jak nalézt šťastné dětství

Petrovice

víkend  14.–15. dubna 2018

volná místa - letáček TADY

Přes stíny k darům – 3. část

Brno

některý pátek jaro

uzavřená skupina

Vnitřní dítě

Brno

sobota 19. května 2018

volná místa - letáček TADY

Inforlife

Pardubice

sobota 26. května 2018

uzavřená skupina

Přes stíny k darům – 3. část

Pardubice

neděle 27. května 2018

uzavřená skupina

Letní pobytový kurz

RUSAVA 2018

23.–26. srpna 2018

letáček TADY – pobyt je téměř obsazen, zbývají dvě volná místa

Možnost zakoupení dárkových poukázek na semináře, individuální konzultace nebo osobnostní výklady.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
Doba trvání 1–2 hodiny, cena 700 Kč/1 hodinu
Další postup a pomoc na dálku dle domluvy pro vyvážení hodnoty této pomoci.
V některých případech je možná též komunikace telefonem nebo skype.
Pro klienty v krizových a těžkých životních situacích, kteří si nemohou dovolit platbu za konzultaci, nabízím sezení zdarma nebo za symbolickou cenu.

HUMAN DESIGN a GENE KEYS (Genové klíče) – konzultace a výklady

Příklady z terapeutické praxe

článek v časopise Praktická gynekologie 1/2016, vydavatelství Facta Medica

Mé semináře ani konzultace nenahrazují léčbu klasickými lékařskými metodami, můžou však být jejich vhodným doplněním nebo v některých případech alternativou. V žádném případě nevystupuji proti lékařům - řadu z nich osobně znám a vím, že dělají svoji práci poctivě a obětavě. K systému oficiální medicíny a politice pharma-firem samozřejmě řadu výhrad mám.